პირველი სრულად აღჭურვილი არითმიების ცენტრი ამიერკავკასიაში

 

 

პროფესიონალიზმი, ყურადღება, გულისხმიერება 

ნახვა

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გულის რიტმის მართვის ხელოვნება

  

სრულყოფილად აღჭურვილი განყოფილება - სრულყოფილი სერვისი

ნახვა
გამოცდილება
  • 9 წლიანი გამოცდილება
  • რთული არითმიების აბლაცია
  • რადიოსიხშირული და კრიო აბლაცია
  • ევროპაში მუშაობის გამოცდილება

 

განათლება
  • ევროპის გულის რიტმის ასოციაციის (EHRA) მიერ სრულად სერტიფიცირებული პირველი ქართველი ექიმი (ოთხივე სერტიფიკატი)
  • ევროპის გულის რიტმის ასოციაციის სტიპენდია
რატომ რიტმარტი?
  • არითმიების პირველი კრიო აბლაცია და პირველი სრულყოფილად აღჭურვილი ცენტრი ამიერკავკასიაში
  • ცენტრს ხელმძღვანელობს ევროპის გულის რიტმის ასოციაციის მიერ სრულად სერტიფიცირებული პირველი ქართველი ექიმი - ზვიად მათოშვილი

საინტერესო ფაქტი გულის შესახებ

მოციმციმე არითმია დამოუკიდებლად ზრდის სიკვდილობას. ამ დროს ყველა მიზეზით გამოწვეული სიკვდილობა ქალებში 2-ჯერ, ხოლო მამაკაცებში 1,5-ჯერ იზრდება. ინფორმაციის წყარო: escardio.org AFIB guide 2016

ვიზიტზე ჩაწერა

პაციენტები ჩვენზე