ალგორითმები

დამატებითი გამტარი გზის, წინაგულოვანი ტაქიკარდიის, მარჯვენა პარკუჭის გამავალი ტრაქტიდან მომდინარე ტაქიკარდიის ლოკალიზაციის ეკგ ალგორითმები

SHARE

წინაგულოვანი ტაქიკარდიის ლოკალიზაციის ეკგ ალგორითმი N1

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

წინაგულოვანი ტაქიკარდიის ლოკალიზაციის ეკგ ალგორითმი N2

 ---------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი გამტარი გზის ლოკალიზაციის ეკგ ალგორითმი

 ----------------------------------------------------------------------------------------

მარჯვენა პარკუჭის გამავალი ტრაქტიდან მომდინარე ტაქიკარიის ლოკალიზაციის ეკგ ალგორითმი

 

 

 

Wide complex tachycardia

ფართო კომპლექსიანი ტაქიკარდიის დიფერენცირება

 

 

 

WCT ალგორითმი

ფართო კომპლექიანი ტაქიკარდიის ალგორითმი